k.ú.: 697184 - Budislavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558061 - Mladý Smolivec NUTS5 CZ0324558061
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 319 1132555
zahrada 63 50440
travní p. 229 601703
lesní poz 25 2126478
vodní pl. nádrž umělá 1 2964
vodní pl. tok přirozený 28 5849
zast. pl. zbořeniště 3 64
zast. pl. 78 28851
ostat.pl. jiná plocha 19 9206
ostat.pl. manipulační pl. 6 1870
ostat.pl. neplodná půda 131 111816
ostat.pl. ostat.komunikace 58 49254
ostat.pl. pohřeb. 4 2590
ostat.pl. silnice 4 33789
ostat.pl. zeleň 18 2915
Celkem KN 986 4160344
Par. KMD 986 4160344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 76
LV 127
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2012
S-SK GS 1:2880 1837 17.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 23.09.2020 15:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička