k.ú.: 697176 - Mladotice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572161 - Ronov nad Doubravou NUTS5 CZ0531572161
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1137513
zahrada 113 75366
ovoc. sad 7 53463
travní p. 114 266814
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz 18 641780
vodní pl. nádrž umělá 1 1789
vodní pl. tok přirozený 12 59950
zast. pl. zbořeniště 1 263
zast. pl. 125 47028
ostat.pl. jiná plocha 58 15530
ostat.pl. manipulační pl. 3 7095
ostat.pl. neplodná půda 75 57988
ostat.pl. ostat.komunikace 59 46602
ostat.pl. silnice 12 20725
ostat.pl. zeleň 1 79
Celkem KN 773 2432042
Par. DKM 773 2432042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 14
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 118
LV 170
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2000
ZMVM 1:2000 02.09.1988 22.07.2000
S-SK GS 1:2880 1838 02.09.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 14:47

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.