k.ú.: 697168 - Strážiště u Mladotic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559237 - Mladotice NUTS5 CZ0325559237
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 520353
zahrada 49 43405
ovoc. sad 1 2749
travní p. 103 550851
lesní poz les s budovou 28 875
lesní poz ostat.komunikace 2 792
lesní poz 226 1773628
vodní pl. nádrž umělá 2 2176
vodní pl. rybník 1 2249
vodní pl. tok přirozený 13 37985
vodní pl. tok umělý 1 325
vodní pl. zamokřená pl. 1 450
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 1 586
zast. pl. 117 20307
ostat.pl. dobývací prost. 6 36829
ostat.pl. jiná plocha 80 70286
ostat.pl. manipulační pl. 1 2482
ostat.pl. neplodná půda 76 157592
ostat.pl. ostat.komunikace 46 79205
ostat.pl. pohřeb. 1 850
ostat.pl. silnice 3 22032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 278
ostat.pl. zeleň 2 45
Celkem KN 822 3326357
Par. DKM 404 1481959
Par. KMD 418 1844398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če bydlení 29
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 140
LV 114
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.01.2018
KMD 1:1000 26.05.2011
S-SK GS 1839 26.05.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 27.09.2020 05:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička