k.ú.: 697150 - Mladotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559237 - Mladotice NUTS5 CZ0325559237
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1186 3413927
zahrada 198 98614
ovoc. sad 2 10576
travní p. 465 795744
lesní poz les s budovou 10 434
lesní poz 330 4493919
vodní pl. nádrž umělá 3 1234
vodní pl. tok přirozený 26 77007
vodní pl. tok umělý 19 6162
vodní pl. zamokřená pl. 6 3285
zast. pl. společný dvůr 2 32
zast. pl. zbořeniště 2 335
zast. pl. 357 112605
ostat.pl. dráha 33 178885
ostat.pl. jiná plocha 263 228553
ostat.pl. manipulační pl. 68 103810
ostat.pl. neplodná půda 26 26294
ostat.pl. ostat.komunikace 222 131757
ostat.pl. pohřeb. 2 3758
ostat.pl. silnice 120 121177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 42109
ostat.pl. zeleň 15 6620
Celkem KN 3369 9856837
Par. KMD 3369 9856837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 45
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 327
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 345
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2011
KMD 1:1000 13.07.2011
S-SK GS 1839 13.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička