k.ú.: 697133 - Černá Hať - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559237 - Mladotice NUTS5 CZ0325559237
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 2044705
zahrada 56 40180
travní p. 133 191573
lesní poz les s budovou 2 31
lesní poz 126 2625336
vodní pl. nádrž umělá 17 32094
vodní pl. rybník 4 33315
vodní pl. tok přirozený 1 108
vodní pl. tok umělý 5 2949
zast. pl. společný dvůr 2 64
zast. pl. 73 51202
ostat.pl. jiná plocha 53 40728
ostat.pl. manipulační pl. 63 48705
ostat.pl. neplodná půda 53 34398
ostat.pl. ostat.komunikace 99 69456
ostat.pl. silnice 1 12105
Celkem KN 1004 5226949
Par. DKM 1 108
Par. KMD 1003 5226841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 72
LV 78
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2011
S-SK GS 1839 25.05.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.09.2020 17:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička