k.ú.: 697087 - Pohled u Mladoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 515560
zahrada 65 39207
ovoc. sad 2 6163
travní p. 21 52985
lesní poz 38 1389583
vodní pl. nádrž umělá 3 632
vodní pl. zamokřená pl. 3 1417
zast. pl. 42 20648
ostat.pl. jiná plocha 2 645
ostat.pl. manipulační pl. 5 6265
ostat.pl. neplodná půda 6 1878
ostat.pl. ostat.komunikace 38 33478
ostat.pl. silnice 5 16414
Celkem KN 328 2084875
Par. KMD 328 2084875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 52
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK GS 1:2880 1839 06.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 05:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.