k.ú.: 697036 - Čejkovice u Mladoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1683
orná půda 88 636580
zahrada 54 43897
ovoc. sad 5 9167
travní p. 24 48516
lesní poz 16 1269488
vodní pl. nádrž umělá 1 227
zast. pl. 43 18583
ostat.pl. jiná plocha 3 5380
ostat.pl. neplodná půda 9 2448
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32221
ostat.pl. silnice 1 17106
Celkem KN 288 2085296
Par. KMD 288 2085296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 43
LV 63
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.07.2019 21:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.