k.ú.: 697036 - Čejkovice u Mladoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1683
orná půda 88 636580
zahrada 54 43832
ovoc. sad 5 9018
travní p. 24 48516
lesní poz 16 1269488
vodní pl. nádrž umělá 1 227
zast. pl. 45 18797
ostat.pl. jiná plocha 3 5380
ostat.pl. neplodná půda 9 2448
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32221
ostat.pl. silnice 1 17106
Celkem KN 290 2085296
Par. KMD 290 2085296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 45
LV 63
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.09.2020 16:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička