k.ú.: 697010 - Mladoňov u Oskavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540501 - Nový Malín NUTS5 CZ0715540501
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1585588
zahrada 148 84505
travní p. 418 2695059
lesní poz 560 2690233
vodní pl. tok přirozený 3 3490
vodní pl. zamokřená pl. 1 798
zast. pl. společný dvůr 2 418
zast. pl. zbořeniště 6 3954
zast. pl. 149 43307
ostat.pl. dobývací prost. 6 34668
ostat.pl. jiná plocha 22 15173
ostat.pl. manipulační pl. 14 43921
ostat.pl. neplodná půda 294 218303
ostat.pl. ostat.komunikace 153 195669
ostat.pl. pohřeb. 1 816
ostat.pl. silnice 2 70632
Celkem KN 1919 7686534
GP 11 105818
Celkem ZE 11 105818
Par. KMD 1919 7686534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 77
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 143
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 170
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.01.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.08.2019 16:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.