k.ú.: 697001 - Petrovičky u Mladkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580651 - Mladkov NUTS5 CZ0534580651
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 633845
zahrada 28 15493
travní p. 297 1056655
lesní poz 173 1183348
vodní pl. tok přirozený 3 3664
zast. pl. zbořeniště 16 3367
zast. pl. 61 11630
ostat.pl. jiná plocha 70 40980
ostat.pl. manipulační pl. 4 1982
ostat.pl. neplodná půda 50 16660
ostat.pl. ostat.komunikace 104 100087
ostat.pl. silnice 17 34720
Celkem KN 902 3102431
Par. DKM 4 18909
Par. KMD 898 3083522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 55
LV 96
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2018
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 27.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička