k.ú.: 696994 - Mladkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580651 - Mladkov NUTS5 CZ0534580651
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1367412
zahrada 217 90939
travní p. 503 1628209
lesní poz les s budovou 3 162
lesní poz 292 3017580
vodní pl. nádrž umělá 2 7420
vodní pl. rybník 1 147
vodní pl. tok přirozený 12 41134
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 21 4400
zast. pl. 289 60996
ostat.pl. dráha 6 69497
ostat.pl. jiná plocha 148 111251
ostat.pl. manipulační pl. 21 40891
ostat.pl. neplodná půda 168 63306
ostat.pl. ostat.komunikace 157 107737
ostat.pl. pohřeb. 1 2693
ostat.pl. silnice 22 63295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6614
Celkem KN 2068 6683694
GP 39 205269
Celkem ZE 39 205269
Par. KMD 2059 6640739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 279
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 296
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 14:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.