k.ú.: 696994 - Mladkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580651 - Mladkov NUTS5 CZ0534580651
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1367412
zahrada 217 90935
travní p. 502 1628283
lesní poz les s budovou 3 162
lesní poz 292 3017580
vodní pl. nádrž umělá 2 7420
vodní pl. rybník 1 147
vodní pl. tok přirozený 12 41134
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 23 5101
zast. pl. 289 60963
ostat.pl. dráha 6 69497
ostat.pl. jiná plocha 145 110513
ostat.pl. manipulační pl. 21 40891
ostat.pl. neplodná půda 168 63306
ostat.pl. ostat.komunikace 155 107737
ostat.pl. pohřeb. 1 2693
ostat.pl. silnice 22 63295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6614
Celkem KN 2064 6683694
GP 39 205269
Celkem ZE 39 205269
Par. KMD 2055 6640739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 279
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 296
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.07.2019 07:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.