k.ú.: 696978 - Mladějovice u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552348 - Mladějovice NUTS5 CZ0712552348
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 931 8863560
zahrada 251 149434
travní p. 52 57572
lesní poz 21 608556
vodní pl. nádrž umělá 2 14681
vodní pl. tok přirozený 81 68979
vodní pl. zamokřená pl. 31 32157
zast. pl. zbořeniště 23 6757
zast. pl. 308 152954
ostat.pl. dráha 2 74153
ostat.pl. jiná plocha 55 41821
ostat.pl. manipulační pl. 50 96547
ostat.pl. neplodná půda 8 8311
ostat.pl. ostat.komunikace 178 159172
ostat.pl. pohřeb. 1 2240
ostat.pl. silnice 8 77967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11806
ostat.pl. zeleň 2 11414
Celkem KN 2007 10438081
Par. DKM 11 141394
Par. KMD 1996 10296687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 140
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 51
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 1
Celkem BUD 300
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 397
spoluvlastník 656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2016
DKM-KPÚ 28.10.2015 1:1000 10.11.2015 *)
S-SK ŠD 1:2500 1920 10.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1920


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.