k.ú.: 696943 - Sedliště u Mladějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550922 - Čejetice NUTS5 CZ0316550922
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 697939
zahrada 17 20745
ovoc. sad 2 3235
travní p. 10 26628
lesní poz 12 17977
vodní pl. nádrž umělá 2 1719
vodní pl. rybník 1 35950
vodní pl. tok umělý 1 2088
vodní pl. zamokřená pl. 2 1884
zast. pl. zbořeniště 1 44
zast. pl. 15 10027
ostat.pl. neplodná půda 12 10064
ostat.pl. ostat.komunikace 11 20067
Celkem KN 117 848367
Par. DKM 117 848367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 15
LV 35
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.10.2015 1:1000 20.10.2015 *)
DKM 1:1000 10.12.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.12.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 05:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička