k.ú.: 696820 - Mladecko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 553042 - Mladecko NUTS5 CZ0805553042
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 2039624
zahrada 119 84450
travní p. 83 202872
lesní poz 33 110265
vodní pl. nádrž umělá 1 4078
vodní pl. tok přirozený 13 10921
zast. pl. 142 31746
ostat.pl. dráha 4 21124
ostat.pl. jiná plocha 45 41436
ostat.pl. neplodná půda 7 7766
ostat.pl. ostat.komunikace 30 36751
ostat.pl. plantáž dřevin 1 120
ostat.pl. pohřeb. 1 940
ostat.pl. silnice 3 36438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4872
ostat.pl. zeleň 3 18058
Celkem KN 622 2651461
Par. DKM 620 2650393
Par. KMD 2 1068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 138
LV 159
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.11.2019 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ)
KMD 1:1000 02.11.2011 07.11.2019
DKM-KPÚ 22.04.2009 1:1000 22.04.2009 *) DKM na části k.ú. v prostoru upřesněných přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 01.10.2020 07:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička