k.ú.: 696811 - Sklenářovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 116 1259070
lesní poz 123 3912334
vodní pl. tok přirozený 4 9209
zast. pl. společný dvůr 1 584
zast. pl. 7 1106
ostat.pl. jiná plocha 54 125120
ostat.pl. manipulační pl. 2 10382
ostat.pl. neplodná půda 71 126980
ostat.pl. ostat.komunikace 26 68132
Celkem KN 404 5512917
Par. DKM 404 5512917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 7
LV 11
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.