k.ú.: 696803 - Mladé Buky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 972202
zahrada 425 297999
ovoc. sad 1 6305
travní p. mez, stráň 1 4162
travní p. 448 3635038
lesní poz 190 4025589
vodní pl. nádrž umělá 2 1336
vodní pl. tok přirozený 38 119836
vodní pl. tok umělý 3 1057
zast. pl. společný dvůr 14 14123
zast. pl. zbořeniště 14 4425
zast. pl. 844 210393
ostat.pl. dráha 4 44424
ostat.pl. jiná plocha 494 397218
ostat.pl. manipulační pl. 69 131283
ostat.pl. mez, stráň 28 37718
ostat.pl. neplodná půda 127 287176
ostat.pl. ostat.komunikace 367 284865
ostat.pl. pohřeb. 3 11649
ostat.pl. silnice 16 144568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 279872
ostat.pl. zeleň 15 10021
Celkem KN 3218 10921259
Par. DKM 3218 10921259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 59
č.p. jiná st. 9
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 291
č.p. rod.rekr 17
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 184
bez čp/če jiná st. 115
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 823
byt.z. byt 215
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 56
Celkem JED 275
LV 962
spoluvlastník 1585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 25.05.2019 07:46

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.