k.ú.: 696790 - Kalná Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 635576
zahrada 54 35278
travní p. 142 934250
lesní poz les(ne hospodář) 1 125600
lesní poz 65 1537754
vodní pl. nádrž umělá 1 1265
vodní pl. tok přirozený 8 24691
vodní pl. tok umělý 3 2130
zast. pl. společný dvůr 4 1185
zast. pl. zbořeniště 5 2806
zast. pl. 128 46130
ostat.pl. dráha 2 15210
ostat.pl. jiná plocha 108 89605
ostat.pl. manipulační pl. 40 77098
ostat.pl. neplodná půda 80 56998
ostat.pl. ostat.komunikace 133 78457
ostat.pl. silnice 6 30306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 104546
ostat.pl. zeleň 1 938
Celkem KN 836 3799823
Par. DKM 836 3799823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 119
byt.z. byt 34
obč.z. byt 4
Celkem JED 38
LV 171
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1997
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 20:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.