k.ú.: 696781 - Hertvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 2875054
zahrada 116 116334
travní p. 169 907811
lesní poz 120 1925526
vodní pl. nádrž umělá 2 1084
vodní pl. tok přirozený 35 22803
vodní pl. tok umělý 16 10291
vodní pl. zamokřená pl. 1 110
zast. pl. společný dvůr 2 357
zast. pl. zbořeniště 14 3591
zast. pl. 108 34080
ostat.pl. jiná plocha 190 220387
ostat.pl. manipulační pl. 6 33641
ostat.pl. neplodná půda 121 133799
ostat.pl. ostat.komunikace 120 145090
ostat.pl. silnice 24 48884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 69922
Celkem KN 1193 6548764
Par. DKM 1193 6548764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 157
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.05.2019 07:09

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.