k.ú.: 696781 - Hertvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 2875054
zahrada 116 116233
travní p. 169 907796
lesní poz 120 1925526
vodní pl. nádrž umělá 2 1084
vodní pl. tok přirozený 35 22803
vodní pl. tok umělý 16 10291
vodní pl. zamokřená pl. 1 110
zast. pl. společný dvůr 2 338
zast. pl. zbořeniště 14 3591
zast. pl. 108 32166
ostat.pl. jiná plocha 193 222634
ostat.pl. manipulační pl. 6 33641
ostat.pl. neplodná půda 121 133799
ostat.pl. ostat.komunikace 121 144892
ostat.pl. silnice 24 48884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 69922
Celkem KN 1197 6548764
Par. DKM 1197 6548764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 161
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 02:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.