k.ú.: 696765 - Mladé Bříště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548383 - Mladé Bříště NUTS5 CZ0633548383
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 980749
zahrada 80 49243
travní p. 177 586058
lesní poz 52 291333
vodní pl. rybník 11 18847
vodní pl. tok přirozený 7 16973
vodní pl. tok umělý 6 1780
vodní pl. zamokřená pl. 4 889
zast. pl. společný dvůr 10 860
zast. pl. 112 30879
ostat.pl. jiná plocha 113 85501
ostat.pl. manipulační pl. 34 21190
ostat.pl. neplodná půda 58 24320
ostat.pl. ostat.komunikace 97 58837
ostat.pl. pohřeb. 1 2892
ostat.pl. silnice 11 18552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29168
Celkem KN 935 2218071
Par. KMD 935 2218071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 105
LV 147
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 26.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička