k.ú.: 696269 - Opatovice II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1170827
zahrada 40 30845
ovoc. sad 5 7301
travní p. 38 69278
lesní poz 3 18364
vodní pl. nádrž umělá 1 525
vodní pl. tok přirozený 5 8481
zast. pl. společný dvůr 1 124
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 54 28573
ostat.pl. jiná plocha 7 1860
ostat.pl. manipulační pl. 9 1272
ostat.pl. neplodná půda 11 14182
ostat.pl. ostat.komunikace 33 38822
ostat.pl. silnice 3 20387
Celkem KN 277 1410870
Par. DKM 139 1332707
Par. KMD 138 78163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 72
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2017
DKM-KPÚ 14.09.2012 1:1000 26.09.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1841 31.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 00:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička