k.ú.: 696200 - Pohoří u Mirovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549606 - Mišovice NUTS5 CZ0314549606
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1984562
zahrada 94 82029
ovoc. sad 1 5311
travní p. 87 336197
lesní poz 7 363063
vodní pl. nádrž přírodní 1 378
vodní pl. nádrž umělá 2 4524
vodní pl. tok umělý 11 7069
zast. pl. společný dvůr 8 1097
zast. pl. zbořeniště 6 3222
zast. pl. 103 54173
ostat.pl. jiná plocha 13 8000
ostat.pl. manipulační pl. 14 15311
ostat.pl. neplodná půda 28 35764
ostat.pl. ostat.komunikace 54 76178
ostat.pl. pohřeb. 1 2619
ostat.pl. silnice 9 45285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7571
ostat.pl. zeleň 1 930
Celkem KN 581 3033283
Par. DKM 270 2464958
Par. KMD 311 568325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 144
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 06.06.2013
KMD 1:1000 13.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 06.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 01.10.2020 08:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička