k.ú.: 696161 - Míškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588750 - Míškovice NUTS5 CZ0721588750
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 5750817
zahrada 243 199766
ovoc. sad 2 10329
travní p. 19 75360
lesní poz 277 661391
vodní pl. nádrž umělá 8 4597
vodní pl. tok přirozený 15 18493
vodní pl. tok umělý 23 32688
zast. pl. zbořeniště 10 2043
zast. pl. 339 105341
ostat.pl. jiná plocha 43 26525
ostat.pl. manipulační pl. 19 41541
ostat.pl. neplodná půda 9 12030
ostat.pl. ostat.komunikace 119 167159
ostat.pl. pohřeb. 2 4087
ostat.pl. silnice 10 60434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9959
ostat.pl. zeleň 2 1278
Celkem KN 1656 7183838
Par. DKM 3 1064
Par. KMD 1653 7182774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 212
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 333
LV 402
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.04.2015 1:1000 13.04.2015 *)
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠD 1:2500 1931 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.08.2020 06:48

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.