k.ú.: 696072 - Javorovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592382 - Mistřice NUTS5 CZ0722592382
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 561946
vinice 12 70037
zahrada 145 137754
travní p. 201 550631
lesní poz 15 30176
vodní pl. nádrž umělá 3 3626
vodní pl. tok přirozený 3 4412
zast. pl. zbořeniště 7 891
zast. pl. 97 31393
ostat.pl. jiná plocha 58 107286
ostat.pl. manipulační pl. 5 8655
ostat.pl. neplodná půda 44 32566
ostat.pl. ostat.komunikace 34 44568
ostat.pl. silnice 6 4007
ostat.pl. skládka 1 3018
ostat.pl. zeleň 3 399
Celkem KN 857 1591365
Par. KMD 857 1591365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 96
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 240
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 19:26

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.