k.ú.: 696064 - Mistrovice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580643 - Mistrovice NUTS5 CZ0534580643
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1635710
zahrada 378 275621
ovoc. sad 1 4371
travní p. 472 1389069
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 187 777222
vodní pl. tok přirozený 10 22962
vodní pl. tok umělý 1 1389
zast. pl. společný dvůr 2 525
zast. pl. zbořeniště 10 2080
zast. pl. 351 71963
ostat.pl. dobývací prost. 35 98820
ostat.pl. dráha 1 9675
ostat.pl. jiná plocha 176 88426
ostat.pl. manipulační pl. 10 30113
ostat.pl. ostat.komunikace 211 107687
ostat.pl. pohřeb. 1 1454
ostat.pl. silnice 22 87488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8872
Celkem KN 2120 4613483
Par. KMD 2112 4610860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 129
č.p. rod.rekr 22
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 335
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 341
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 11.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 17:31

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.