k.ú.: 696064 - Mistrovice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580643 - Mistrovice NUTS5 CZ0534580643
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1635710
zahrada 378 275549
ovoc. sad 1 4371
travní p. 472 1389776
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 187 777229
vodní pl. tok přirozený 10 22962
vodní pl. tok umělý 1 1389
zast. pl. společný dvůr 2 525
zast. pl. zbořeniště 10 2080
zast. pl. 352 71962
ostat.pl. dobývací prost. 35 98820
ostat.pl. dráha 1 9675
ostat.pl. jiná plocha 176 88552
ostat.pl. manipulační pl. 10 30113
ostat.pl. ostat.komunikace 211 107697
ostat.pl. pohřeb. 1 1454
ostat.pl. silnice 18 87318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8872
Celkem KN 2117 4614090
Par. KMD 2109 4611467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 22
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 335
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 342
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 11.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.05.2019 19:11

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.