k.ú.: 696005 - Přítoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1570862
zahrada 59 32521
ovoc. sad 16 21215
travní p. 23 78807
vodní pl. tok přirozený 1 226
vodní pl. tok umělý 2 2771
zast. pl. společný dvůr 11 2563
zast. pl. zbořeniště 6 1414
zast. pl. 158 52200
ostat.pl. jiná plocha 7 1865
ostat.pl. manipulační pl. 19 15888
ostat.pl. neplodná půda 5 1908
ostat.pl. ostat.komunikace 36 55018
ostat.pl. silnice 6 43833
ostat.pl. zeleň 1 560
Celkem KN 490 1881651
Par. DKM 490 1881651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 158
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 192
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2015
THM-V 1:2000 31.12.1974 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 04:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.