k.ú.: 695998 - Miskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 5364554
zahrada 132 75629
ovoc. sad 25 198487
travní p. 86 324881
lesní poz 31 107011
vodní pl. nádrž přírodní 1 1438
vodní pl. nádrž umělá 3 1831
vodní pl. tok přirozený 11 10492
vodní pl. tok umělý 8 9230
zast. pl. společný dvůr 19 5677
zast. pl. zbořeniště 13 4342
zast. pl. 215 110017
ostat.pl. jiná plocha 84 127025
ostat.pl. manipulační pl. 36 46560
ostat.pl. neplodná půda 39 54397
ostat.pl. ostat.komunikace 95 189544
ostat.pl. silnice 11 92847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10693
ostat.pl. zeleň 40 198020
Celkem KN 1199 6932675
Par. DKM 1199 6932675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 136
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 212
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 334
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2021
DKM-KPÚ 18.12.2008 1:1000 05.02.2009 *) extravilán
THM-V 1:2000 31.12.1974 17.12.2021
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 13.08.2022 01:49

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.