k.ú.: 695998 - Miskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 351 5358031
zahrada 131 75872
ovoc. sad 26 205606
travní p. 86 325039
lesní poz 31 107059
vodní pl. nádrž přírodní 1 1438
vodní pl. nádrž umělá 3 1831
vodní pl. tok přirozený 10 10470
vodní pl. tok umělý 8 9230
zast. pl. společný dvůr 20 10652
zast. pl. zbořeniště 13 4435
zast. pl. 210 104660
ostat.pl. jiná plocha 79 125504
ostat.pl. manipulační pl. 29 46656
ostat.pl. neplodná půda 37 54426
ostat.pl. ostat.komunikace 89 189247
ostat.pl. silnice 11 92848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10693
ostat.pl. zeleň 40 198025
Celkem KN 1176 6931722
PK 58 74317
Celkem ZE 58 74317
Par. DKM 624 6335931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 332
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2008 1:1000 05.02.2009 *) extravilán
THM-V 1:2000 31.12.1974
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.07.2019 21:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.