k.ú.: 695998 - Miskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 5364989
zahrada 132 75549
ovoc. sad 23 198439
travní p. 86 325039
lesní poz 31 107059
vodní pl. nádrž přírodní 1 1438
vodní pl. nádrž umělá 3 1831
vodní pl. tok přirozený 10 10470
vodní pl. tok umělý 8 9230
zast. pl. společný dvůr 20 10652
zast. pl. zbořeniště 13 4435
zast. pl. 211 104994
ostat.pl. jiná plocha 79 125504
ostat.pl. manipulační pl. 29 46656
ostat.pl. neplodná půda 37 54426
ostat.pl. ostat.komunikace 89 189247
ostat.pl. silnice 11 92848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10693
ostat.pl. zeleň 40 198025
Celkem KN 1176 6931524
PK 54 75035
Celkem ZE 54 75035
Par. DKM 626 6336238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 208
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 329
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2008 1:1000 05.02.2009 *) extravilán
THM-V 1:2000 31.12.1974
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 03:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.