k.ú.: 695980 - Mezholezy u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1909890
zahrada 31 20801
ovoc. sad 7 34469
travní p. 42 143234
lesní poz 41 139799
vodní pl. nádrž umělá 3 65628
vodní pl. rybník 2 3320
vodní pl. tok přirozený 6 2408
vodní pl. tok umělý 1 2712
zast. pl. společný dvůr 1 147
zast. pl. zbořeniště 6 5543
zast. pl. 49 27996
ostat.pl. jiná plocha 16 20172
ostat.pl. manipulační pl. 6 8594
ostat.pl. neplodná půda 48 37344
ostat.pl. ostat.komunikace 35 21416
ostat.pl. silnice 10 45948
ostat.pl. zeleň 7 16686
Celkem KN 523 2506107
Par. DKM 2 636
Par. KMD 521 2505471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 47
LV 83
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2015
DKM 1:1000 21.12.2015 část
THM-G 1:2000 31.12.1974 21.12.2015 část
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.2015 část


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 15:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.