k.ú.: 695980 - Mezholezy u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1909797
zahrada 30 20801
ovoc. sad 7 34469
travní p. 42 143234
lesní poz 41 139799
vodní pl. nádrž umělá 3 65628
vodní pl. rybník 2 3320
vodní pl. tok přirozený 6 2408
vodní pl. tok umělý 1 2712
zast. pl. společný dvůr 1 147
zast. pl. zbořeniště 6 5543
zast. pl. 49 27945
ostat.pl. jiná plocha 14 20082
ostat.pl. manipulační pl. 6 8594
ostat.pl. neplodná půda 48 37344
ostat.pl. ostat.komunikace 35 21493
ostat.pl. silnice 10 45948
ostat.pl. zeleň 7 16686
Celkem KN 520 2505950
Par. KMD 520 2505950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 47
LV 81
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2015
DKM 1:1000 21.12.2015
THM-G 1:2000 31.12.1974 21.12.2015 část
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.2015 část


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.05.2019 05:55

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.