k.ú.: 695971 - Hořany u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1996164
zahrada 53 32036
ovoc. sad 19 145195
travní p. 19 87761
lesní poz les(ne hospodář) 5 34699
lesní poz 2 12873
vodní pl. nádrž umělá 2 4840
vodní pl. rybník 1 15368
vodní pl. tok umělý 1 118
vodní pl. zamokřená pl. 1 388
zast. pl. společný dvůr 8 2891
zast. pl. zbořeniště 6 2335
zast. pl. 58 30267
ostat.pl. jiná plocha 33 92394
ostat.pl. manipulační pl. 1 1492
ostat.pl. neplodná půda 6 2954
ostat.pl. ostat.komunikace 47 75918
ostat.pl. silnice 5 27183
ostat.pl. zeleň 20 67453
Celkem KN 381 2632329
Par. DKM 381 2632329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 58
LV 101
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 13.07.2007 přepracování, intravilán
DKM-KPÚ 04.11.2003 1:1000 04.11.2003 *) extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1974 13.07.2007 intravilán
THM-V 1:2000 01.01.1974 04.11.2003 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.05.2019 03:33

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.