k.ú.: 695963 - Bylany u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 3727167
zahrada 160 95519
ovoc. sad 10 17903
travní p. 66 234063
lesní poz 56 387887
vodní pl. nádrž umělá 4 143638
vodní pl. rybník 1 7047
vodní pl. tok přirozený 25 32314
vodní pl. tok umělý 3 947
vodní pl. zamokřená pl. 1 5880
zast. pl. společný dvůr 10 10971
zast. pl. zbořeniště 9 1518
zast. pl. 207 70289
ostat.pl. jiná plocha 100 96080
ostat.pl. manipulační pl. 9 23498
ostat.pl. neplodná půda 60 107135
ostat.pl. ostat.komunikace 78 122114
ostat.pl. silnice 13 50133
ostat.pl. zeleň 64 121400
Celkem KN 1049 5255503
Par. DKM 859 5118084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 85
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 202
LV 288
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.05.2012 1:1000 18.05.2012 *) extravilán
THM-V 1:2000 31.12.1974 část
S-SK GS 1:2880 1838 část


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.