k.ú.: 695955 - Mířkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553956 - Mířkov NUTS5 CZ0321553956
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 19911
orná půda 281 4118653
zahrada 98 106595
ovoc. sad 1 26
travní p. mez, stráň 18 50253
travní p. 100 453662
lesní poz 46 7351083
vodní pl. nádrž přírodní 6 11580
vodní pl. nádrž umělá 3 9832
vodní pl. rybník 6 198560
vodní pl. tok přirozený 4 3562
vodní pl. tok umělý 18 9680
vodní pl. zamokřená pl. 1 189
zast. pl. zbořeniště 3 849
zast. pl. 131 69838
ostat.pl. jiná plocha 49 30871
ostat.pl. manipulační pl. 12 22353
ostat.pl. neplodná půda 14 5205
ostat.pl. ostat.komunikace 67 91412
ostat.pl. pohřeb. 1 1782
ostat.pl. silnice 9 75324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9595
Celkem KN 883 12640815
Par. KMD 883 12640815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 68
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 131
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 128
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.04.2012
S-SK GS 1838 13.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička