k.ú.: 695840 - Otěšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1074247
zahrada 10 10988
travní p. 163 1260108
lesní poz 23 402144
vodní pl. nádrž umělá 9 5360
vodní pl. rybník 5 116785
vodní pl. tok přirozený 7 12525
zast. pl. zbořeniště 1 418
zast. pl. 16 16476
ostat.pl. jiná plocha 6 15590
ostat.pl. manipulační pl. 8 5557
ostat.pl. neplodná půda 17 12996
ostat.pl. ostat.komunikace 32 50354
ostat.pl. silnice 29 41365
Celkem KN 464 3024913
Par. KMD 464 3024913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 15
LV 104
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 09.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 07:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.