k.ú.: 695823 - Miřenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 1558627
zahrada 125 79305
ovoc. sad 2 6587
travní p. 537 969402
lesní poz 326 1186583
vodní pl. nádrž umělá 3 30600
vodní pl. tok přirozený 9 12998
zast. pl. společný dvůr 2 134
zast. pl. zbořeniště 1 502
zast. pl. 99 50359
ostat.pl. jiná plocha 22 9854
ostat.pl. manipulační pl. 20 20973
ostat.pl. neplodná půda 183 50809
ostat.pl. ostat.komunikace 65 61908
ostat.pl. silnice 1 9256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 884
ostat.pl. zeleň 1 100
Celkem KN 1907 4048881
Par. KMD 1907 4048881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 95
LV 117
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:22

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.