k.ú.: 695815 - Letovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1103293
zahrada 69 49680
ovoc. sad 1 3363
travní p. 465 1395829
lesní poz 203 868674
vodní pl. nádrž umělá 1 306
vodní pl. rybník 4 138400
vodní pl. tok přirozený 5 6221
vodní pl. zamokřená pl. 3 9049
zast. pl. zbořeniště 2 395
zast. pl. 66 30360
ostat.pl. jiná plocha 25 11212
ostat.pl. manipulační pl. 36 20754
ostat.pl. neplodná půda 95 73911
ostat.pl. ostat.komunikace 30 58794
ostat.pl. silnice 24 26445
ostat.pl. zeleň 1 97
Celkem KN 1362 3796783
Par. KMD 1362 3796783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 64
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 121
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 01:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.