k.ú.: 695785 - Vysoká u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 530654 - Vysoká NUTS5 CZ0631530654
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 3087456
zahrada 127 69097
travní p. 417 1605687
lesní poz les s budovou 2 67
lesní poz les(ne hospodář) 2 11924
lesní poz 311 2385166
vodní pl. nádrž přírodní 1 329
vodní pl. nádrž umělá 3 1094
vodní pl. rybník 25 88161
vodní pl. tok přirozený 3 3298
vodní pl. tok umělý 26 12546
vodní pl. zamokřená pl. 4 9196
zast. pl. zbořeniště 1 164
zast. pl. 219 76043
ostat.pl. dráha 7 58194
ostat.pl. jiná plocha 147 373238
ostat.pl. manipulační pl. 36 26015
ostat.pl. neplodná půda 5 1238
ostat.pl. ostat.komunikace 175 198221
ostat.pl. silnice 2 45214
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 585
ostat.pl. zeleň 4 1884
Celkem KN 1884 8054817
Par. KMD 1884 8054817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 81
č.p. zem.stav 19
č.p. zem.used 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 210
LV 275
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 21.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.09.2020 06:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička