k.ú.: 695734 - Bartoušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548260 - Bartoušov NUTS5 CZ0631548260
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 2961377
zahrada 128 82824
travní p. 271 731152
lesní poz les s budovou 8 252
lesní poz 354 1608314
vodní pl. nádrž umělá 5 41858
vodní pl. rybník 8 50335
vodní pl. tok přirozený 11 42286
vodní pl. zamokřená pl. 1 737
zast. pl. zbořeniště 10 2551
zast. pl. 163 42099
ostat.pl. dráha 6 17692
ostat.pl. jiná plocha 86 135599
ostat.pl. manipulační pl. 9 10946
ostat.pl. neplodná půda 42 39093
ostat.pl. ostat.komunikace 133 121253
ostat.pl. silnice 2 23735
ostat.pl. zeleň 7 5335
Celkem KN 1517 5917438
Par. KMD 1517 5917438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 16
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 161
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 253
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.