k.ú.: 695521 - Mírov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569381 - Mírov NUTS5 CZ0715569381
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 613836
zahrada 124 83184
ovoc. sad 1 23225
travní p. 107 409311
lesní poz 62 441735
vodní pl. tok přirozený 2 915
zast. pl. společný dvůr 4 333
zast. pl. zbořeniště 3 596
zast. pl. 164 48909
ostat.pl. jiná plocha 26 20982
ostat.pl. manipulační pl. 33 36165
ostat.pl. neplodná půda 81 72701
ostat.pl. ostat.komunikace 110 79972
ostat.pl. pohřeb. 2 6722
ostat.pl. silnice 2 13506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7094
ostat.pl. zeleň 5 1248
Celkem KN 799 1860434
Par. KMD 799 1860434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 11
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
Celkem BUD 162
byt.z. byt 92
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 96
LV 310
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.03.2017
KM-D 1:2000 15.11.2000 03.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1892 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 01:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.