k.ú.: 695467 - Mirošov u Bobrové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596132 - Mirošov NUTS5 CZ0635596132
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 3746446
zahrada 103 56559
travní p. 163 820312
lesní poz les s budovou 17 558
lesní poz 174 1370225
vodní pl. nádrž umělá 2 663
vodní pl. rybník 10 214906
vodní pl. tok přirozený 15 42978
vodní pl. tok umělý 6 2722
zast. pl. společný dvůr 2 116
zast. pl. zbořeniště 3 366
zast. pl. 140 53281
ostat.pl. dobývací prost. 4 123812
ostat.pl. jiná plocha 136 182138
ostat.pl. manipulační pl. 19 32612
ostat.pl. neplodná půda 10 3290
ostat.pl. ostat.komunikace 86 156298
ostat.pl. silnice 19 32981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 6286
ostat.pl. zeleň 10 1113
Celkem KN 1068 6847662
Par. DKM 1068 6847662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 32
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 149
LV 151
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.05.2002
DKM-KPÚ 14.12.2001 1:1000 14.12.2001 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.05.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.