k.ú.: 695319 - Mirkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545627 - Mirkovice NUTS5 CZ0312545627
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2322973
zahrada 93 58665
ovoc. sad 1 6444
travní p. 70 209526
lesní poz 133 652998
vodní pl. rybník 3 11853
vodní pl. tok přirozený 5 29844
vodní pl. tok umělý 1 1187
zast. pl. 107 27507
ostat.pl. jiná plocha 40 49484
ostat.pl. manipulační pl. 4 7099
ostat.pl. neplodná půda 38 42767
ostat.pl. ostat.komunikace 53 77512
ostat.pl. silnice 6 44693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2990
ostat.pl. zeleň 1 302
Celkem KN 653 3545844
Par. DKM 653 3545844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 103
LV 131
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.01.2020 1:1000 07.01.2020 *)
DKM 1:1000 09.02.2009
ZMVM 1:2000 15.12.1992 09.02.2009
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 22.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička