k.ú.: 695246 - Milý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565466 - Milý NUTS5 CZ020C565466
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 1764670
chmelnice 54 497046
zahrada 152 103919
ovoc. sad 10 51773
travní p. 89 124198
lesní poz 94 5617501
vodní pl. nádrž umělá 2 1473
vodní pl. rybník 1 6303
vodní pl. tok přirozený 5 12222
vodní pl. tok umělý 6 10322
zast. pl. společný dvůr 3 594
zast. pl. zbořeniště 7 1440
zast. pl. 171 65426
ostat.pl. jiná plocha 90 98555
ostat.pl. manipulační pl. 37 20122
ostat.pl. neplodná půda 94 133388
ostat.pl. ostat.komunikace 121 137285
ostat.pl. silnice 13 58480
Celkem KN 1180 8704717
Par. DKM 353 2611530
Par. KMD 827 6093187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 168
LV 201
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2010 Intravilán+lesy
DKM-KPÚ 05.03.2001 1:1000 16.03.2001 *) VZ č.19/2001-212
S-SK GS 1:2880 1841 08.01.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 30.09.2020 05:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička