k.ú.: 695220 - České Milovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595918 - Křižánky NUTS5 CZ0635595918
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 248469
zahrada 24 6874
travní p. 320 703743
lesní poz les s budovou 1 55
lesní poz ostat.komunikace 2 9019
lesní poz 39 1619060
vodní pl. tok přirozený 14 23619
zast. pl. zbořeniště 7 984
zast. pl. 66 14726
ostat.pl. jiná plocha 78 172994
ostat.pl. manipulační pl. 7 4421
ostat.pl. neplodná půda 46 17692
ostat.pl. ostat.komunikace 66 30884
ostat.pl. pohřeb. 1 658
ostat.pl. silnice 2 12539
ostat.pl. zeleň 15 12053
Celkem KN 774 2877790
Par. KMD 774 2877790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 66
LV 127
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK GS 1:2880 1824 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 19:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.