k.ú.: 695009 - Lično u Milkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 553701 - Bačalky NUTS5 CZ0522553701
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 1924194
zahrada 41 43126
ovoc. sad 6 10352
travní p. 123 261946
lesní poz 56 605790
vodní pl. nádrž přírodní 1 198
vodní pl. rybník 1 33998
vodní pl. tok přirozený 45 8823
zast. pl. společný dvůr 1 63
zast. pl. zbořeniště 5 1143
zast. pl. 53 38390
ostat.pl. jiná plocha 31 17506
ostat.pl. manipulační pl. 6 3185
ostat.pl. neplodná půda 9 10945
ostat.pl. ostat.komunikace 66 44239
ostat.pl. silnice 10 26583
ostat.pl. zeleň 2 2108
Celkem KN 787 3032589
Par. KMD 787 3032589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 45
LV 130
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.01.2014
S-SK GS 1:2880 1842 07.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 16:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička