k.ú.: 694941 - Milíkov u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507547 - Milíkov NUTS5 CZ0802507547
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 1385552
zahrada 391 332869
travní p. 2069 3370599
lesní poz 528 3286870
vodní pl. nádrž přírodní 4 3533
vodní pl. tok přirozený 52 39778
zast. pl. společný dvůr 17 7932
zast. pl. zbořeniště 32 7732
zast. pl. 669 133683
ostat.pl. jiná plocha 75 28470
ostat.pl. manipulační pl. 5 2050
ostat.pl. neplodná půda 167 268551
ostat.pl. ostat.komunikace 316 231797
ostat.pl. silnice 10 39100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20761
ostat.pl. zeleň 2 1427
Celkem KN 5023 9160704
Par. KMD 5023 9160704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 401
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 32
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 144
rozestav. 5
Celkem BUD 651
LV 861
spoluvlastník 1382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 03.09.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 06.06.2020 04:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.