k.ú.: 694941 - Milíkov u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507547 - Milíkov NUTS5 CZ0802507547
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 1389374
zahrada 388 333267
travní p. 2058 3369927
lesní poz 508 3074011
vodní pl. nádrž přírodní 4 3533
vodní pl. tok přirozený 52 39778
zast. pl. společný dvůr 17 7932
zast. pl. zbořeniště 32 7732
zast. pl. 661 132963
ostat.pl. jiná plocha 74 28343
ostat.pl. manipulační pl. 5 2050
ostat.pl. neplodná půda 185 478567
ostat.pl. ostat.komunikace 305 231939
ostat.pl. silnice 10 39100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20761
ostat.pl. zeleň 2 1427
Celkem KN 4987 9160704
Par. KMD 4987 9160704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 395
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 32
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 145
rozestav. 5
Celkem BUD 645
LV 858
spoluvlastník 1396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 03.09.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.05.2019 15:30

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.