k.ú.: 694771 - Děvín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554651 - Milhostov NUTS5 CZ0411554651
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 706609
zahrada 1 1920
travní p. 18 357484
lesní poz 4 190510
vodní pl. nádrž umělá 2 4692
vodní pl. tok přirozený 1 1876
vodní pl. tok umělý 2 409
vodní pl. zamokřená pl. 2 16569
zast. pl. zbořeniště 1 144
zast. pl. 4 4199
ostat.pl. jiná plocha 2 2496
ostat.pl. manipulační pl. 1 11370
ostat.pl. neplodná půda 2 3615
ostat.pl. ostat.komunikace 1 1759
ostat.pl. silnice 1 18230
Celkem KN 48 1321882
Par. DKM 48 1321882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 4
LV 15
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.08.2012
THM-V 1:2000 01.01.1973 17.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 25.09.2020 05:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička