k.ú.: 694631 - Přední Chlum - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540749 - Milešov NUTS5 CZ020B540749
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 6473
zahrada 76 38887
travní p. 206 968558
lesní poz les(ne hospodář) 26 132105
lesní poz 215 891003
vodní pl. nádrž umělá 6 136720
vodní pl. tok přirozený 4 2547
zast. pl. zbořeniště 1 284
zast. pl. 60 19014
ostat.pl. jiná plocha 63 58794
ostat.pl. manipulační pl. 52 70801
ostat.pl. neplodná půda 179 267646
ostat.pl. ostat.komunikace 69 45663
ostat.pl. silnice 7 65352
Celkem KN 966 2703847
Par. KMD 966 2703847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 60
LV 115
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 21:24

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.