k.ú.: 694631 - Přední Chlum - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540749 - Milešov NUTS5 CZ020B540749
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 6473
zahrada 76 38887
travní p. 213 974745
lesní poz les(ne hospodář) 26 132105
lesní poz 216 892980
vodní pl. nádrž umělá 6 136720
vodní pl. tok přirozený 4 2547
zast. pl. zbořeniště 1 284
zast. pl. 60 18843
ostat.pl. jiná plocha 63 58794
ostat.pl. manipulační pl. 52 70801
ostat.pl. neplodná půda 176 261356
ostat.pl. ostat.komunikace 63 43960
ostat.pl. silnice 7 65352
Celkem KN 965 2703847
Par. KMD 965 2703847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 60
LV 115
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 20:45

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.