k.ú.: 694592 - Milenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515418 - Milenov NUTS5 CZ0714515418
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 16172
orná půda 542 3738980
zahrada 279 227231
ovoc. sad 11 69358
travní p. 117 321304
lesní poz 209 890598
vodní pl. nádrž přírodní 3 632
vodní pl. nádrž umělá 2 1839
vodní pl. rybník 1 1669
vodní pl. tok přirozený 25 21017
vodní pl. tok umělý 5 17243
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 56
zast. pl. společný dvůr 2 262
zast. pl. zbořeniště 11 2538
zast. pl. 255 81179
ostat.pl. dálnice 5 198955
ostat.pl. jiná plocha 180 187132
ostat.pl. manipulační pl. 36 13694
ostat.pl. neplodná půda 27 32961
ostat.pl. ostat.komunikace 199 290496
ostat.pl. silnice 13 25809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 3839
ostat.pl. zeleň 29 88360
Celkem KN 1966 6231324
Par. DKM 781 4578707
Par. KMD 1185 1652617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 147
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 233
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 10
LV 365
spoluvlastník 520

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
DKM-KPÚ 09.08.2010 1:1000 09.08.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 30.09.2020 18:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička