k.ú.: 694584 - Želvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558052 - Mileč NUTS5 CZ0324558052
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 2268528
zahrada 62 49747
ovoc. sad 1 4274
travní p. 159 875686
lesní poz 17 453915
vodní pl. nádrž umělá 3 4117
vodní pl. tok přirozený 15 38527
vodní pl. zamokřená pl. 31 51879
zast. pl. společný dvůr 2 797
zast. pl. zbořeniště 2 539
zast. pl. 55 35709
ostat.pl. dráha 2 69228
ostat.pl. jiná plocha 64 33720
ostat.pl. manipulační pl. 6 10587
ostat.pl. neplodná půda 105 198593
ostat.pl. ostat.komunikace 50 69841
ostat.pl. silnice 31 51771
Celkem KN 822 4217458
PK 17 47629
Celkem ZE 17 47629
Par. DKM 631 3526182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 52
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 153
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.08.2020
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 08.08.2022 23:51

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.