k.ú.: 694568 - Mileč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558052 - Mileč NUTS5 CZ0324558052
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 1604049
zahrada 72 46447
travní p. 137 590245
lesní poz 18 84643
vodní pl. nádrž umělá 3 1819
vodní pl. rybník 1 1688
vodní pl. tok umělý 1 1936
vodní pl. zamokřená pl. 3 2253
zast. pl. 86 53091
ostat.pl. dráha 1 58933
ostat.pl. jiná plocha 44 27915
ostat.pl. manipulační pl. 7 15411
ostat.pl. neplodná půda 35 83981
ostat.pl. ostat.komunikace 51 61714
ostat.pl. pohřeb. 2 1179
ostat.pl. silnice 22 49673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3451
ostat.pl. zeleň 3 4029
Celkem KN 617 2692457
Par. DKM 265 2231503
Par. KMD 352 460954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 86
LV 116
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.02.2017
KMD 1:1000 12.05.2016
KM-D 1:2000 20.04.2001 15.02.2017
S-SK GS 1:2880 1837 20.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 30.09.2020 18:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička