k.ú.: 694479 - Mikulůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544507 - Mikulůvka NUTS5 CZ0723544507
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 845 1638274
zahrada 275 168764
ovoc. sad 18 65975
travní p. 1196 2365287
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 517 8060071
vodní pl. tok přirozený 18 70041
zast. pl. společný dvůr 1 1317
zast. pl. 520 98976
ostat.pl. dráha 1 69
ostat.pl. jiná plocha 156 47585
ostat.pl. manipulační pl. 49 27111
ostat.pl. neplodná půda 464 321984
ostat.pl. ostat.komunikace 273 197282
ostat.pl. pohřeb. 2 2414
ostat.pl. silnice 16 47624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8941
ostat.pl. zeleň 3 319
Celkem KN 4359 13122055
Par. DKM 1 21
Par. KMD 4358 13122034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 178
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 70
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 505
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 669
spoluvlastník 1106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 04:50

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.