k.ú.: 694428 - Široký Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1084185
zahrada 263 190105
travní p. 243 2610456
lesní poz 230 6745533
vodní pl. nádrž umělá 1 1373
vodní pl. tok přirozený 50 55631
vodní pl. tok umělý 3 1899
vodní pl. zamokřená pl. 17 33564
zast. pl. společný dvůr 8 1177
zast. pl. zbořeniště 53 24245
zast. pl. 163 49730
ostat.pl. jiná plocha 73 32853
ostat.pl. manipulační pl. 21 57381
ostat.pl. neplodná půda 80 44753
ostat.pl. ostat.komunikace 172 111834
ostat.pl. pohřeb. 1 2575
ostat.pl. silnice 3 22874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13348
ostat.pl. zeleň 6 10223
Celkem KN 1473 11093739
Par. KMD 1473 11093739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 104
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 162
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 184
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.07.2019 16:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.