k.ú.: 694410 - Mikulovice u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 5287499
zahrada 920 621383
ovoc. sad 7 26497
travní p. plantáž dřevin 1 8478
travní p. 393 2179214
lesní poz ostat.komunikace 6 9471
lesní poz 287 7780368
vodní pl. nádrž umělá 13 19723
vodní pl. tok přirozený 74 286121
vodní pl. tok umělý 35 32851
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 48
vodní pl. zamokřená pl. 6 7387
zast. pl. společný dvůr 32 10556
zast. pl. zbořeniště 80 20038
zast. pl. 998 341659
ostat.pl. dobývací prost. 1 48033
ostat.pl. dráha 16 130273
ostat.pl. jiná plocha 382 493475
ostat.pl. manipulační pl. 80 145278
ostat.pl. neplodná půda 84 82045
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 186737
ostat.pl. ostat.komunikace 379 386213
ostat.pl. pohřeb. 1 12102
ostat.pl. silnice 51 247931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 33986
ostat.pl. zeleň 64 188372
Celkem KN 4426 18585738
EN 6 589
PK 104 217084
GP 44 19992
Celkem ZE 154 237665
Par. DKM 977 9769366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 462
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 115
bez čp/če jiná st. 203
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če vodní el 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 958
byt.z. byt 192
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 10
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 24
Celkem JED 232
LV 1184
spoluvlastník 1766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.07.2019 07:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.