k.ú.: 694410 - Mikulovice u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 5290309
zahrada 926 620874
ovoc. sad 7 26497
travní p. plantáž dřevin 1 8478
travní p. 392 2158036
lesní poz ostat.komunikace 6 9471
lesní poz 293 7790769
vodní pl. nádrž umělá 13 19723
vodní pl. tok přirozený 76 284966
vodní pl. tok umělý 35 32851
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 48
vodní pl. zamokřená pl. 6 7387
zast. pl. společný dvůr 31 10334
zast. pl. zbořeniště 87 26520
zast. pl. 1002 336717
ostat.pl. dobývací prost. 1 48033
ostat.pl. dráha 17 130273
ostat.pl. jiná plocha 392 559736
ostat.pl. manipulační pl. 80 145278
ostat.pl. neplodná půda 86 82052
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 186737
ostat.pl. ostat.komunikace 383 307877
ostat.pl. pohřeb. 1 12102
ostat.pl. silnice 52 247931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 33986
ostat.pl. zeleň 68 208752
Celkem KN 4471 18585737
EN 6 589
PK 104 216860
GP 44 19992
Celkem ZE 154 237441
Par. DKM 985 9769408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 464
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 116
bez čp/če jiná st. 200
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če vodní el 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 961
byt.z. byt 192
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 10
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 34
Celkem JED 242
LV 1205
spoluvlastník 1786

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 05.06.2020 13:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.