k.ú.: 694401 - Kolnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2495609
zahrada 148 124725
travní p. 44 148962
lesní poz ostat.komunikace 6 7452
lesní poz 73 586495
vodní pl. nádrž umělá 3 3343
vodní pl. tok přirozený 5 2294
vodní pl. zamokřená pl. 2 2962
zast. pl. společný dvůr 2 471
zast. pl. zbořeniště 46 16076
zast. pl. 64 32200
ostat.pl. jiná plocha 35 33522
ostat.pl. manipulační pl. 10 34055
ostat.pl. neplodná půda 31 18746
ostat.pl. ostat.komunikace 99 76311
ostat.pl. pohřeb. 1 1637
ostat.pl. silnice 11 34690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 964
Celkem KN 837 3620514
Par. KMD 837 3620514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 64
LV 103
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.08.2019 01:31

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.